Ontslag Finsterwolderhamrik

Uw werkgever in Finsterwolderhamrik mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Finsterwolderhamrik zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Finsterwolderhamrik

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Finsterwolderhamrik. Uw werkgever in Finsterwolderhamrik mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Finsterwolderhamrik arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Finsterwolderhamrik niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Finsterwolderhamrik te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Finsterwolderhamrik u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Finsterwolderhamrik of met bevallingsverlof bent in Finsterwolderhamrik.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Finsterwolderhamrik kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Finsterwolderhamrik die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Finsterwolderhamrik
 • Als u in Finsterwolderhamrik lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Finsterwolderhamrik wilt opnemen;
 • Omdat u in Finsterwolderhamrik lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Finsterwolderhamrik lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Finsterwolderhamrik wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Finsterwolderhamrik op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Finsterwolderhamrik

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Finsterwolderhamrik. Uitzonderingen in Finsterwolderhamrik;
 • Als uw werkgever in Finsterwolderhamrik bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Finsterwolderhamrik aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Finsterwolderhamrik gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Finsterwolderhamrik niet geschikt voor uw werk in Finsterwolderhamrik of
 • u functioneert niet voldoende in Finsterwolderhamrik.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Finsterwolderhamrik

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Finsterwolderhamrik niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Finsterwolderhamrik of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Finsterwolderhamrik verblijft, dan mag uw werkgever in Finsterwolderhamrik u eveneens wel ontslaan.