Ontslag Hammelsberg

Uw werkgever in Hammelsberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hammelsberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hammelsberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hammelsberg. Uw werkgever in Hammelsberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hammelsberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hammelsberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hammelsberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hammelsberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hammelsberg of met bevallingsverlof bent in Hammelsberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hammelsberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hammelsberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hammelsberg
 • Als u in Hammelsberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hammelsberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Hammelsberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hammelsberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hammelsberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hammelsberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hammelsberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hammelsberg. Uitzonderingen in Hammelsberg;
 • Als uw werkgever in Hammelsberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hammelsberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hammelsberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hammelsberg niet geschikt voor uw werk in Hammelsberg of
 • u functioneert niet voldoende in Hammelsberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hammelsberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hammelsberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hammelsberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hammelsberg verblijft, dan mag uw werkgever in Hammelsberg u eveneens wel ontslaan.