Ontslag Hamingen

Uw werkgever in Hamingen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hamingen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hamingen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hamingen. Uw werkgever in Hamingen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hamingen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hamingen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hamingen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hamingen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hamingen of met bevallingsverlof bent in Hamingen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hamingen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hamingen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hamingen
 • Als u in Hamingen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hamingen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hamingen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hamingen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hamingen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hamingen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hamingen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hamingen. Uitzonderingen in Hamingen;
 • Als uw werkgever in Hamingen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hamingen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hamingen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hamingen niet geschikt voor uw werk in Hamingen of
 • u functioneert niet voldoende in Hamingen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hamingen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hamingen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hamingen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hamingen verblijft, dan mag uw werkgever in Hamingen u eveneens wel ontslaan.