Ontslag Hamdijk

Uw werkgever in Hamdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hamdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hamdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hamdijk. Uw werkgever in Hamdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hamdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hamdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hamdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hamdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hamdijk of met bevallingsverlof bent in Hamdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hamdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hamdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hamdijk
 • Als u in Hamdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hamdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Hamdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hamdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hamdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hamdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hamdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hamdijk. Uitzonderingen in Hamdijk;
 • Als uw werkgever in Hamdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hamdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hamdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hamdijk niet geschikt voor uw werk in Hamdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Hamdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hamdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hamdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hamdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hamdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Hamdijk u eveneens wel ontslaan.