Ontslag Blankenham

Uw werkgever in Blankenham mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Blankenham zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Blankenham

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Blankenham. Uw werkgever in Blankenham mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Blankenham arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Blankenham niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Blankenham te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Blankenham u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Blankenham of met bevallingsverlof bent in Blankenham.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Blankenham kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Blankenham die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Blankenham
 • Als u in Blankenham lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Blankenham wilt opnemen;
 • Omdat u in Blankenham lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Blankenham lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Blankenham wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Blankenham op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Blankenham

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Blankenham. Uitzonderingen in Blankenham;
 • Als uw werkgever in Blankenham bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Blankenham aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Blankenham gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Blankenham niet geschikt voor uw werk in Blankenham of
 • u functioneert niet voldoende in Blankenham.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Blankenham

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Blankenham niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Blankenham of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Blankenham verblijft, dan mag uw werkgever in Blankenham u eveneens wel ontslaan.