Ontslag Halvinkhuizen

Uw werkgever in Halvinkhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Halvinkhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Halvinkhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Halvinkhuizen. Uw werkgever in Halvinkhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Halvinkhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Halvinkhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Halvinkhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Halvinkhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Halvinkhuizen of met bevallingsverlof bent in Halvinkhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Halvinkhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Halvinkhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Halvinkhuizen
 • Als u in Halvinkhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Halvinkhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Halvinkhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Halvinkhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Halvinkhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Halvinkhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Halvinkhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Halvinkhuizen. Uitzonderingen in Halvinkhuizen;
 • Als uw werkgever in Halvinkhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Halvinkhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Halvinkhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Halvinkhuizen niet geschikt voor uw werk in Halvinkhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Halvinkhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Halvinkhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Halvinkhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Halvinkhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Halvinkhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Halvinkhuizen u eveneens wel ontslaan.