Ontslag Halte

Uw werkgever in Halte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Halte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Halte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Halte. Uw werkgever in Halte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Halte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Halte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Halte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Halte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Halte of met bevallingsverlof bent in Halte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Halte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Halte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Halte
 • Als u in Halte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Halte wilt opnemen;
 • Omdat u in Halte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Halte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Halte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Halte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Halte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Halte. Uitzonderingen in Halte;
 • Als uw werkgever in Halte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Halte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Halte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Halte niet geschikt voor uw werk in Halte of
 • u functioneert niet voldoende in Halte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Halte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Halte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Halte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Halte verblijft, dan mag uw werkgever in Halte u eveneens wel ontslaan.