Ontslag Halsteren

Uw werkgever in Halsteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Halsteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Halsteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Halsteren. Uw werkgever in Halsteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Halsteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Halsteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Halsteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Halsteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Halsteren of met bevallingsverlof bent in Halsteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Halsteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Halsteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Halsteren
 • Als u in Halsteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Halsteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Halsteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Halsteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Halsteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Halsteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Halsteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Halsteren. Uitzonderingen in Halsteren;
 • Als uw werkgever in Halsteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Halsteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Halsteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Halsteren niet geschikt voor uw werk in Halsteren of
 • u functioneert niet voldoende in Halsteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Halsteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Halsteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Halsteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Halsteren verblijft, dan mag uw werkgever in Halsteren u eveneens wel ontslaan.