Ontslag Hallumerhoeke /hallumerhoek

Uw werkgever in Hallumerhoeke /hallumerhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hallumerhoeke /hallumerhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hallumerhoeke /hallumerhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hallumerhoeke /hallumerhoek. Uw werkgever in Hallumerhoeke /hallumerhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hallumerhoeke /hallumerhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hallumerhoeke /hallumerhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hallumerhoeke /hallumerhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hallumerhoeke /hallumerhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hallumerhoeke /hallumerhoek of met bevallingsverlof bent in Hallumerhoeke /hallumerhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hallumerhoeke /hallumerhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hallumerhoeke /hallumerhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hallumerhoeke /hallumerhoek
 • Als u in Hallumerhoeke /hallumerhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hallumerhoeke /hallumerhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Hallumerhoeke /hallumerhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hallumerhoeke /hallumerhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hallumerhoeke /hallumerhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hallumerhoeke /hallumerhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hallumerhoeke /hallumerhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hallumerhoeke /hallumerhoek. Uitzonderingen in Hallumerhoeke /hallumerhoek;
 • Als uw werkgever in Hallumerhoeke /hallumerhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hallumerhoeke /hallumerhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hallumerhoeke /hallumerhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hallumerhoeke /hallumerhoek niet geschikt voor uw werk in Hallumerhoeke /hallumerhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Hallumerhoeke /hallumerhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hallumerhoeke /hallumerhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hallumerhoeke /hallumerhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hallumerhoeke /hallumerhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hallumerhoeke /hallumerhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Hallumerhoeke /hallumerhoek u eveneens wel ontslaan.