Ontslag Hallum

Uw werkgever in Hallum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hallum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hallum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hallum. Uw werkgever in Hallum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hallum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hallum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hallum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hallum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hallum of met bevallingsverlof bent in Hallum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hallum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hallum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hallum
 • Als u in Hallum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hallum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hallum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hallum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hallum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hallum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hallum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hallum. Uitzonderingen in Hallum;
 • Als uw werkgever in Hallum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hallum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hallum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hallum niet geschikt voor uw werk in Hallum of
 • u functioneert niet voldoende in Hallum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hallum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hallum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hallum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hallum verblijft, dan mag uw werkgever in Hallum u eveneens wel ontslaan.