Ontslag Hallerhoek

Uw werkgever in Hallerhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hallerhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hallerhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hallerhoek. Uw werkgever in Hallerhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hallerhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hallerhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hallerhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hallerhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hallerhoek of met bevallingsverlof bent in Hallerhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hallerhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hallerhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hallerhoek
 • Als u in Hallerhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hallerhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Hallerhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hallerhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hallerhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hallerhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hallerhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hallerhoek. Uitzonderingen in Hallerhoek;
 • Als uw werkgever in Hallerhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hallerhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hallerhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hallerhoek niet geschikt voor uw werk in Hallerhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Hallerhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hallerhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hallerhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hallerhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hallerhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Hallerhoek u eveneens wel ontslaan.