Ontslag Halle-nijman

Uw werkgever in Halle-nijman mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Halle-nijman zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Halle-nijman

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Halle-nijman. Uw werkgever in Halle-nijman mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Halle-nijman arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Halle-nijman niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Halle-nijman te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Halle-nijman u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Halle-nijman of met bevallingsverlof bent in Halle-nijman.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Halle-nijman kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Halle-nijman die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Halle-nijman
 • Als u in Halle-nijman lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Halle-nijman wilt opnemen;
 • Omdat u in Halle-nijman lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Halle-nijman lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Halle-nijman wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Halle-nijman op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Halle-nijman

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Halle-nijman. Uitzonderingen in Halle-nijman;
 • Als uw werkgever in Halle-nijman bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Halle-nijman aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Halle-nijman gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Halle-nijman niet geschikt voor uw werk in Halle-nijman of
 • u functioneert niet voldoende in Halle-nijman.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Halle-nijman

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Halle-nijman niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Halle-nijman of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Halle-nijman verblijft, dan mag uw werkgever in Halle-nijman u eveneens wel ontslaan.