Ontslag Halle-heide

Uw werkgever in Halle-heide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Halle-heide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Halle-heide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Halle-heide. Uw werkgever in Halle-heide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Halle-heide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Halle-heide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Halle-heide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Halle-heide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Halle-heide of met bevallingsverlof bent in Halle-heide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Halle-heide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Halle-heide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Halle-heide
 • Als u in Halle-heide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Halle-heide wilt opnemen;
 • Omdat u in Halle-heide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Halle-heide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Halle-heide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Halle-heide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Halle-heide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Halle-heide. Uitzonderingen in Halle-heide;
 • Als uw werkgever in Halle-heide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Halle-heide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Halle-heide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Halle-heide niet geschikt voor uw werk in Halle-heide of
 • u functioneert niet voldoende in Halle-heide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Halle-heide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Halle-heide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Halle-heide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Halle-heide verblijft, dan mag uw werkgever in Halle-heide u eveneens wel ontslaan.