Ontslag Halle

Uw werkgever in Halle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Halle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Halle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Halle. Uw werkgever in Halle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Halle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Halle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Halle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Halle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Halle of met bevallingsverlof bent in Halle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Halle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Halle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Halle
 • Als u in Halle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Halle wilt opnemen;
 • Omdat u in Halle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Halle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Halle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Halle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Halle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Halle. Uitzonderingen in Halle;
 • Als uw werkgever in Halle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Halle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Halle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Halle niet geschikt voor uw werk in Halle of
 • u functioneert niet voldoende in Halle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Halle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Halle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Halle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Halle verblijft, dan mag uw werkgever in Halle u eveneens wel ontslaan.