Ontslag Hall

Uw werkgever in Hall mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hall zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hall

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hall. Uw werkgever in Hall mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hall arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hall niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hall te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hall u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hall of met bevallingsverlof bent in Hall.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hall kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hall die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hall
 • Als u in Hall lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hall wilt opnemen;
 • Omdat u in Hall lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hall lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hall wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hall op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hall

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hall. Uitzonderingen in Hall;
 • Als uw werkgever in Hall bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hall aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hall gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hall niet geschikt voor uw werk in Hall of
 • u functioneert niet voldoende in Hall.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hall

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hall niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hall of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hall verblijft, dan mag uw werkgever in Hall u eveneens wel ontslaan.