Ontslag Halfweg

Uw werkgever in Halfweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Halfweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Halfweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Halfweg. Uw werkgever in Halfweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Halfweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Halfweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Halfweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Halfweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Halfweg of met bevallingsverlof bent in Halfweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Halfweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Halfweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Halfweg
 • Als u in Halfweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Halfweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Halfweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Halfweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Halfweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Halfweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Halfweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Halfweg. Uitzonderingen in Halfweg;
 • Als uw werkgever in Halfweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Halfweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Halfweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Halfweg niet geschikt voor uw werk in Halfweg of
 • u functioneert niet voldoende in Halfweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Halfweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Halfweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Halfweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Halfweg verblijft, dan mag uw werkgever in Halfweg u eveneens wel ontslaan.