Ontslag Halfmijl

Uw werkgever in Halfmijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Halfmijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Halfmijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Halfmijl. Uw werkgever in Halfmijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Halfmijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Halfmijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Halfmijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Halfmijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Halfmijl of met bevallingsverlof bent in Halfmijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Halfmijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Halfmijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Halfmijl
 • Als u in Halfmijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Halfmijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Halfmijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Halfmijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Halfmijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Halfmijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Halfmijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Halfmijl. Uitzonderingen in Halfmijl;
 • Als uw werkgever in Halfmijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Halfmijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Halfmijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Halfmijl niet geschikt voor uw werk in Halfmijl of
 • u functioneert niet voldoende in Halfmijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Halfmijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Halfmijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Halfmijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Halfmijl verblijft, dan mag uw werkgever in Halfmijl u eveneens wel ontslaan.