Ontslag Halfeind

Uw werkgever in Halfeind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Halfeind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Halfeind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Halfeind. Uw werkgever in Halfeind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Halfeind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Halfeind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Halfeind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Halfeind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Halfeind of met bevallingsverlof bent in Halfeind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Halfeind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Halfeind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Halfeind
 • Als u in Halfeind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Halfeind wilt opnemen;
 • Omdat u in Halfeind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Halfeind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Halfeind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Halfeind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Halfeind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Halfeind. Uitzonderingen in Halfeind;
 • Als uw werkgever in Halfeind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Halfeind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Halfeind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Halfeind niet geschikt voor uw werk in Halfeind of
 • u functioneert niet voldoende in Halfeind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Halfeind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Halfeind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Halfeind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Halfeind verblijft, dan mag uw werkgever in Halfeind u eveneens wel ontslaan.