Ontslag Haler

Uw werkgever in Haler mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haler zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haler

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haler. Uw werkgever in Haler mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haler arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haler niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haler te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haler u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haler of met bevallingsverlof bent in Haler.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haler kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haler die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haler
 • Als u in Haler lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haler wilt opnemen;
 • Omdat u in Haler lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haler lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haler wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haler op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haler

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haler. Uitzonderingen in Haler;
 • Als uw werkgever in Haler bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haler aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haler gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haler niet geschikt voor uw werk in Haler of
 • u functioneert niet voldoende in Haler.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haler

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haler niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haler of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haler verblijft, dan mag uw werkgever in Haler u eveneens wel ontslaan.