Ontslag Halder

Uw werkgever in Halder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Halder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Halder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Halder. Uw werkgever in Halder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Halder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Halder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Halder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Halder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Halder of met bevallingsverlof bent in Halder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Halder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Halder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Halder
 • Als u in Halder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Halder wilt opnemen;
 • Omdat u in Halder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Halder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Halder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Halder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Halder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Halder. Uitzonderingen in Halder;
 • Als uw werkgever in Halder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Halder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Halder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Halder niet geschikt voor uw werk in Halder of
 • u functioneert niet voldoende in Halder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Halder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Halder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Halder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Halder verblijft, dan mag uw werkgever in Halder u eveneens wel ontslaan.