Ontslag Goidschalxoord

Uw werkgever in Goidschalxoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Goidschalxoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Goidschalxoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Goidschalxoord. Uw werkgever in Goidschalxoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Goidschalxoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Goidschalxoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Goidschalxoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Goidschalxoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Goidschalxoord of met bevallingsverlof bent in Goidschalxoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Goidschalxoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Goidschalxoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Goidschalxoord
 • Als u in Goidschalxoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Goidschalxoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Goidschalxoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Goidschalxoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Goidschalxoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Goidschalxoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Goidschalxoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Goidschalxoord. Uitzonderingen in Goidschalxoord;
 • Als uw werkgever in Goidschalxoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Goidschalxoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Goidschalxoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Goidschalxoord niet geschikt voor uw werk in Goidschalxoord of
 • u functioneert niet voldoende in Goidschalxoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Goidschalxoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Goidschalxoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Goidschalxoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Goidschalxoord verblijft, dan mag uw werkgever in Goidschalxoord u eveneens wel ontslaan.