Ontslag Haiink

Uw werkgever in Haiink mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haiink zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haiink

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haiink. Uw werkgever in Haiink mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haiink arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haiink niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haiink te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haiink u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haiink of met bevallingsverlof bent in Haiink.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haiink kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haiink die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haiink
 • Als u in Haiink lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haiink wilt opnemen;
 • Omdat u in Haiink lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haiink lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haiink wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haiink op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haiink

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haiink. Uitzonderingen in Haiink;
 • Als uw werkgever in Haiink bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haiink aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haiink gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haiink niet geschikt voor uw werk in Haiink of
 • u functioneert niet voldoende in Haiink.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haiink

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haiink niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haiink of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haiink verblijft, dan mag uw werkgever in Haiink u eveneens wel ontslaan.