Ontslag Haghorst

Uw werkgever in Haghorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haghorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haghorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haghorst. Uw werkgever in Haghorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haghorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haghorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haghorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haghorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haghorst of met bevallingsverlof bent in Haghorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haghorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haghorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haghorst
 • Als u in Haghorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haghorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Haghorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haghorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haghorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haghorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haghorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haghorst. Uitzonderingen in Haghorst;
 • Als uw werkgever in Haghorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haghorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haghorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haghorst niet geschikt voor uw werk in Haghorst of
 • u functioneert niet voldoende in Haghorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haghorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haghorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haghorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haghorst verblijft, dan mag uw werkgever in Haghorst u eveneens wel ontslaan.