Ontslag Hagestein

Uw werkgever in Hagestein mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hagestein zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hagestein

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hagestein. Uw werkgever in Hagestein mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hagestein arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hagestein niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hagestein te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hagestein u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hagestein of met bevallingsverlof bent in Hagestein.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hagestein kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hagestein die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hagestein
 • Als u in Hagestein lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hagestein wilt opnemen;
 • Omdat u in Hagestein lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hagestein lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hagestein wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hagestein op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hagestein

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hagestein. Uitzonderingen in Hagestein;
 • Als uw werkgever in Hagestein bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hagestein aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hagestein gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hagestein niet geschikt voor uw werk in Hagestein of
 • u functioneert niet voldoende in Hagestein.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hagestein

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hagestein niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hagestein of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hagestein verblijft, dan mag uw werkgever in Hagestein u eveneens wel ontslaan.