Ontslag Haerst

Uw werkgever in Haerst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haerst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haerst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haerst. Uw werkgever in Haerst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haerst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haerst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haerst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haerst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haerst of met bevallingsverlof bent in Haerst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haerst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haerst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haerst
 • Als u in Haerst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haerst wilt opnemen;
 • Omdat u in Haerst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haerst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haerst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haerst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haerst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haerst. Uitzonderingen in Haerst;
 • Als uw werkgever in Haerst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haerst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haerst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haerst niet geschikt voor uw werk in Haerst of
 • u functioneert niet voldoende in Haerst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haerst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haerst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haerst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haerst verblijft, dan mag uw werkgever in Haerst u eveneens wel ontslaan.