Ontslag Haelensche broek

Uw werkgever in Haelensche broek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haelensche broek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haelensche broek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haelensche broek. Uw werkgever in Haelensche broek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haelensche broek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haelensche broek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haelensche broek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haelensche broek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haelensche broek of met bevallingsverlof bent in Haelensche broek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haelensche broek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haelensche broek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haelensche broek
 • Als u in Haelensche broek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haelensche broek wilt opnemen;
 • Omdat u in Haelensche broek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haelensche broek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haelensche broek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haelensche broek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haelensche broek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haelensche broek. Uitzonderingen in Haelensche broek;
 • Als uw werkgever in Haelensche broek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haelensche broek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haelensche broek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haelensche broek niet geschikt voor uw werk in Haelensche broek of
 • u functioneert niet voldoende in Haelensche broek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haelensche broek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haelensche broek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haelensche broek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haelensche broek verblijft, dan mag uw werkgever in Haelensche broek u eveneens wel ontslaan.