Ontslag Haelen

Uw werkgever in Haelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haelen. Uw werkgever in Haelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haelen of met bevallingsverlof bent in Haelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haelen
 • Als u in Haelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Haelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haelen. Uitzonderingen in Haelen;
 • Als uw werkgever in Haelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haelen niet geschikt voor uw werk in Haelen of
 • u functioneert niet voldoende in Haelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haelen verblijft, dan mag uw werkgever in Haelen u eveneens wel ontslaan.