Ontslag Haarzuilens

Uw werkgever in Haarzuilens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haarzuilens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haarzuilens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haarzuilens. Uw werkgever in Haarzuilens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haarzuilens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haarzuilens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haarzuilens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haarzuilens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haarzuilens of met bevallingsverlof bent in Haarzuilens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haarzuilens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haarzuilens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haarzuilens
 • Als u in Haarzuilens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haarzuilens wilt opnemen;
 • Omdat u in Haarzuilens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haarzuilens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haarzuilens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haarzuilens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haarzuilens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haarzuilens. Uitzonderingen in Haarzuilens;
 • Als uw werkgever in Haarzuilens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haarzuilens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haarzuilens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haarzuilens niet geschikt voor uw werk in Haarzuilens of
 • u functioneert niet voldoende in Haarzuilens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haarzuilens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haarzuilens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haarzuilens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haarzuilens verblijft, dan mag uw werkgever in Haarzuilens u eveneens wel ontslaan.