Ontslag Haart

Uw werkgever in Haart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haart. Uw werkgever in Haart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haart of met bevallingsverlof bent in Haart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haart
 • Als u in Haart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haart wilt opnemen;
 • Omdat u in Haart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haart. Uitzonderingen in Haart;
 • Als uw werkgever in Haart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haart niet geschikt voor uw werk in Haart of
 • u functioneert niet voldoende in Haart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haart verblijft, dan mag uw werkgever in Haart u eveneens wel ontslaan.