Ontslag Haarsteeg

Uw werkgever in Haarsteeg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haarsteeg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haarsteeg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haarsteeg. Uw werkgever in Haarsteeg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haarsteeg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haarsteeg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haarsteeg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haarsteeg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haarsteeg of met bevallingsverlof bent in Haarsteeg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haarsteeg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haarsteeg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haarsteeg
 • Als u in Haarsteeg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haarsteeg wilt opnemen;
 • Omdat u in Haarsteeg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haarsteeg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haarsteeg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haarsteeg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haarsteeg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haarsteeg. Uitzonderingen in Haarsteeg;
 • Als uw werkgever in Haarsteeg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haarsteeg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haarsteeg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haarsteeg niet geschikt voor uw werk in Haarsteeg of
 • u functioneert niet voldoende in Haarsteeg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haarsteeg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haarsteeg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haarsteeg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haarsteeg verblijft, dan mag uw werkgever in Haarsteeg u eveneens wel ontslaan.