Ontslag Haarlo

Uw werkgever in Haarlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haarlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haarlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haarlo. Uw werkgever in Haarlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haarlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haarlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haarlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haarlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haarlo of met bevallingsverlof bent in Haarlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haarlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haarlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haarlo
 • Als u in Haarlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haarlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Haarlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haarlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haarlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haarlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haarlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haarlo. Uitzonderingen in Haarlo;
 • Als uw werkgever in Haarlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haarlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haarlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haarlo niet geschikt voor uw werk in Haarlo of
 • u functioneert niet voldoende in Haarlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haarlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haarlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haarlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haarlo verblijft, dan mag uw werkgever in Haarlo u eveneens wel ontslaan.