Ontslag Haarlemmerliede

Uw werkgever in Haarlemmerliede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haarlemmerliede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haarlemmerliede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haarlemmerliede. Uw werkgever in Haarlemmerliede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haarlemmerliede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haarlemmerliede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haarlemmerliede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haarlemmerliede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haarlemmerliede of met bevallingsverlof bent in Haarlemmerliede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haarlemmerliede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haarlemmerliede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haarlemmerliede
 • Als u in Haarlemmerliede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haarlemmerliede wilt opnemen;
 • Omdat u in Haarlemmerliede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haarlemmerliede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haarlemmerliede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haarlemmerliede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haarlemmerliede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haarlemmerliede. Uitzonderingen in Haarlemmerliede;
 • Als uw werkgever in Haarlemmerliede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haarlemmerliede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haarlemmerliede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haarlemmerliede niet geschikt voor uw werk in Haarlemmerliede of
 • u functioneert niet voldoende in Haarlemmerliede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haarlemmerliede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haarlemmerliede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haarlemmerliede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haarlemmerliede verblijft, dan mag uw werkgever in Haarlemmerliede u eveneens wel ontslaan.