Ontslag Haarlem

Uw werkgever in Haarlem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haarlem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haarlem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haarlem. Uw werkgever in Haarlem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haarlem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haarlem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haarlem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haarlem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haarlem of met bevallingsverlof bent in Haarlem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haarlem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haarlem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haarlem
 • Als u in Haarlem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haarlem wilt opnemen;
 • Omdat u in Haarlem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haarlem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haarlem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haarlem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haarlem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haarlem. Uitzonderingen in Haarlem;
 • Als uw werkgever in Haarlem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haarlem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haarlem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haarlem niet geschikt voor uw werk in Haarlem of
 • u functioneert niet voldoende in Haarlem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haarlem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haarlem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haarlem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haarlem verblijft, dan mag uw werkgever in Haarlem u eveneens wel ontslaan.