Ontslag Haarle

Uw werkgever in Haarle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haarle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haarle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haarle. Uw werkgever in Haarle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haarle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haarle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haarle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haarle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haarle of met bevallingsverlof bent in Haarle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haarle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haarle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haarle
 • Als u in Haarle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haarle wilt opnemen;
 • Omdat u in Haarle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haarle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haarle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haarle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haarle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haarle. Uitzonderingen in Haarle;
 • Als uw werkgever in Haarle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haarle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haarle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haarle niet geschikt voor uw werk in Haarle of
 • u functioneert niet voldoende in Haarle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haarle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haarle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haarle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haarle verblijft, dan mag uw werkgever in Haarle u eveneens wel ontslaan.