Ontslag Haaren

Uw werkgever in Haaren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haaren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haaren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haaren. Uw werkgever in Haaren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haaren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haaren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haaren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haaren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haaren of met bevallingsverlof bent in Haaren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haaren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haaren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haaren
 • Als u in Haaren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haaren wilt opnemen;
 • Omdat u in Haaren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haaren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haaren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haaren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haaren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haaren. Uitzonderingen in Haaren;
 • Als uw werkgever in Haaren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haaren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haaren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haaren niet geschikt voor uw werk in Haaren of
 • u functioneert niet voldoende in Haaren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haaren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haaren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haaren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haaren verblijft, dan mag uw werkgever in Haaren u eveneens wel ontslaan.