Ontslag Haanwijk

Uw werkgever in Haanwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haanwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haanwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haanwijk. Uw werkgever in Haanwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haanwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haanwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haanwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haanwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haanwijk of met bevallingsverlof bent in Haanwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haanwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haanwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haanwijk
 • Als u in Haanwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haanwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Haanwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haanwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haanwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haanwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haanwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haanwijk. Uitzonderingen in Haanwijk;
 • Als uw werkgever in Haanwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haanwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haanwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haanwijk niet geschikt voor uw werk in Haanwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Haanwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haanwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haanwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haanwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haanwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Haanwijk u eveneens wel ontslaan.