Ontslag Haalweide

Uw werkgever in Haalweide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haalweide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haalweide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haalweide. Uw werkgever in Haalweide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haalweide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haalweide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haalweide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haalweide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haalweide of met bevallingsverlof bent in Haalweide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haalweide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haalweide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haalweide
 • Als u in Haalweide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haalweide wilt opnemen;
 • Omdat u in Haalweide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haalweide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haalweide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haalweide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haalweide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haalweide. Uitzonderingen in Haalweide;
 • Als uw werkgever in Haalweide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haalweide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haalweide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haalweide niet geschikt voor uw werk in Haalweide of
 • u functioneert niet voldoende in Haalweide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haalweide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haalweide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haalweide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haalweide verblijft, dan mag uw werkgever in Haalweide u eveneens wel ontslaan.