Ontslag Haalderen

Uw werkgever in Haalderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haalderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haalderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haalderen. Uw werkgever in Haalderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haalderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haalderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haalderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haalderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haalderen of met bevallingsverlof bent in Haalderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haalderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haalderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haalderen
 • Als u in Haalderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haalderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Haalderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haalderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haalderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haalderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haalderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haalderen. Uitzonderingen in Haalderen;
 • Als uw werkgever in Haalderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haalderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haalderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haalderen niet geschikt voor uw werk in Haalderen of
 • u functioneert niet voldoende in Haalderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haalderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haalderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haalderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haalderen verblijft, dan mag uw werkgever in Haalderen u eveneens wel ontslaan.