Ontslag Haakswold

Uw werkgever in Haakswold mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haakswold zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haakswold

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haakswold. Uw werkgever in Haakswold mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haakswold arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haakswold niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haakswold te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haakswold u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haakswold of met bevallingsverlof bent in Haakswold.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haakswold kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haakswold die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haakswold
 • Als u in Haakswold lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haakswold wilt opnemen;
 • Omdat u in Haakswold lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haakswold lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haakswold wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haakswold op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haakswold

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haakswold. Uitzonderingen in Haakswold;
 • Als uw werkgever in Haakswold bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haakswold aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haakswold gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haakswold niet geschikt voor uw werk in Haakswold of
 • u functioneert niet voldoende in Haakswold.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haakswold

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haakswold niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haakswold of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haakswold verblijft, dan mag uw werkgever in Haakswold u eveneens wel ontslaan.