Ontslag Haaksbergen

Uw werkgever in Haaksbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haaksbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haaksbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haaksbergen. Uw werkgever in Haaksbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haaksbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haaksbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haaksbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haaksbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haaksbergen of met bevallingsverlof bent in Haaksbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haaksbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haaksbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haaksbergen
 • Als u in Haaksbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haaksbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Haaksbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haaksbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haaksbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haaksbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haaksbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haaksbergen. Uitzonderingen in Haaksbergen;
 • Als uw werkgever in Haaksbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haaksbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haaksbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haaksbergen niet geschikt voor uw werk in Haaksbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Haaksbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haaksbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haaksbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haaksbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haaksbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Haaksbergen u eveneens wel ontslaan.