Ontslag Haagje

Uw werkgever in Haagje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haagje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haagje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haagje. Uw werkgever in Haagje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haagje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haagje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haagje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haagje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haagje of met bevallingsverlof bent in Haagje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haagje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haagje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haagje
 • Als u in Haagje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haagje wilt opnemen;
 • Omdat u in Haagje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haagje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haagje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haagje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haagje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haagje. Uitzonderingen in Haagje;
 • Als uw werkgever in Haagje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haagje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haagje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haagje niet geschikt voor uw werk in Haagje of
 • u functioneert niet voldoende in Haagje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haagje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haagje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haagje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haagje verblijft, dan mag uw werkgever in Haagje u eveneens wel ontslaan.