Ontslag Haaften

Uw werkgever in Haaften mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Haaften zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Haaften

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Haaften. Uw werkgever in Haaften mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Haaften arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Haaften niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Haaften te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Haaften u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Haaften of met bevallingsverlof bent in Haaften.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Haaften kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Haaften die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Haaften
 • Als u in Haaften lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Haaften wilt opnemen;
 • Omdat u in Haaften lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Haaften lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Haaften wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Haaften op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Haaften

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Haaften. Uitzonderingen in Haaften;
 • Als uw werkgever in Haaften bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Haaften aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Haaften gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Haaften niet geschikt voor uw werk in Haaften of
 • u functioneert niet voldoende in Haaften.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Haaften

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Haaften niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Haaften of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Haaften verblijft, dan mag uw werkgever in Haaften u eveneens wel ontslaan.