Ontslag Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek

Uw werkgever in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek. Uw werkgever in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek of met bevallingsverlof bent in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek
 • Als u in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek. Uitzonderingen in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek;
 • Als uw werkgever in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek niet geschikt voor uw werk in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Gytsjerksterhoeke /giekerkerhoek u eveneens wel ontslaan.