Ontslag Gytsjerk /giekerk

Uw werkgever in Gytsjerk /giekerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gytsjerk /giekerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gytsjerk /giekerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gytsjerk /giekerk. Uw werkgever in Gytsjerk /giekerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gytsjerk /giekerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gytsjerk /giekerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gytsjerk /giekerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gytsjerk /giekerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gytsjerk /giekerk of met bevallingsverlof bent in Gytsjerk /giekerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gytsjerk /giekerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gytsjerk /giekerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gytsjerk /giekerk
 • Als u in Gytsjerk /giekerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gytsjerk /giekerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Gytsjerk /giekerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gytsjerk /giekerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gytsjerk /giekerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gytsjerk /giekerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gytsjerk /giekerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gytsjerk /giekerk. Uitzonderingen in Gytsjerk /giekerk;
 • Als uw werkgever in Gytsjerk /giekerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gytsjerk /giekerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gytsjerk /giekerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gytsjerk /giekerk niet geschikt voor uw werk in Gytsjerk /giekerk of
 • u functioneert niet voldoende in Gytsjerk /giekerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gytsjerk /giekerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gytsjerk /giekerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gytsjerk /giekerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gytsjerk /giekerk verblijft, dan mag uw werkgever in Gytsjerk /giekerk u eveneens wel ontslaan.