Ontslag Guttecoven

Uw werkgever in Guttecoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Guttecoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Guttecoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Guttecoven. Uw werkgever in Guttecoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Guttecoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Guttecoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Guttecoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Guttecoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Guttecoven of met bevallingsverlof bent in Guttecoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Guttecoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Guttecoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Guttecoven
 • Als u in Guttecoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Guttecoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Guttecoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Guttecoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Guttecoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Guttecoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Guttecoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Guttecoven. Uitzonderingen in Guttecoven;
 • Als uw werkgever in Guttecoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Guttecoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Guttecoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Guttecoven niet geschikt voor uw werk in Guttecoven of
 • u functioneert niet voldoende in Guttecoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Guttecoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Guttecoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Guttecoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Guttecoven verblijft, dan mag uw werkgever in Guttecoven u eveneens wel ontslaan.