Ontslag Gun

Uw werkgever in Gun mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gun zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gun

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gun. Uw werkgever in Gun mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gun arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gun niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gun te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gun u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gun of met bevallingsverlof bent in Gun.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gun kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gun die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gun
 • Als u in Gun lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gun wilt opnemen;
 • Omdat u in Gun lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gun lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gun wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gun op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gun

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gun. Uitzonderingen in Gun;
 • Als uw werkgever in Gun bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gun aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gun gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gun niet geschikt voor uw werk in Gun of
 • u functioneert niet voldoende in Gun.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gun

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gun niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gun of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gun verblijft, dan mag uw werkgever in Gun u eveneens wel ontslaan.