Ontslag Gulpen

Uw werkgever in Gulpen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Gulpen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Gulpen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Gulpen. Uw werkgever in Gulpen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Gulpen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Gulpen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Gulpen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Gulpen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Gulpen of met bevallingsverlof bent in Gulpen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Gulpen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Gulpen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Gulpen
 • Als u in Gulpen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Gulpen wilt opnemen;
 • Omdat u in Gulpen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Gulpen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Gulpen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Gulpen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Gulpen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Gulpen. Uitzonderingen in Gulpen;
 • Als uw werkgever in Gulpen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Gulpen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Gulpen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Gulpen niet geschikt voor uw werk in Gulpen of
 • u functioneert niet voldoende in Gulpen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Gulpen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Gulpen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Gulpen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Gulpen verblijft, dan mag uw werkgever in Gulpen u eveneens wel ontslaan.