Ontslag Grubbenvorst

Uw werkgever in Grubbenvorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grubbenvorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grubbenvorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grubbenvorst. Uw werkgever in Grubbenvorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grubbenvorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grubbenvorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grubbenvorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grubbenvorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grubbenvorst of met bevallingsverlof bent in Grubbenvorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grubbenvorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grubbenvorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grubbenvorst
 • Als u in Grubbenvorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grubbenvorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Grubbenvorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grubbenvorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grubbenvorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grubbenvorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grubbenvorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grubbenvorst. Uitzonderingen in Grubbenvorst;
 • Als uw werkgever in Grubbenvorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grubbenvorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grubbenvorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grubbenvorst niet geschikt voor uw werk in Grubbenvorst of
 • u functioneert niet voldoende in Grubbenvorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grubbenvorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grubbenvorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grubbenvorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grubbenvorst verblijft, dan mag uw werkgever in Grubbenvorst u eveneens wel ontslaan.