Ontslag Grouw /grou

Uw werkgever in Grouw /grou mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grouw /grou zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grouw /grou

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grouw /grou. Uw werkgever in Grouw /grou mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grouw /grou arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grouw /grou niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grouw /grou te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grouw /grou u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grouw /grou of met bevallingsverlof bent in Grouw /grou.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grouw /grou kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grouw /grou die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grouw /grou
 • Als u in Grouw /grou lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grouw /grou wilt opnemen;
 • Omdat u in Grouw /grou lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grouw /grou lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grouw /grou wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grouw /grou op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grouw /grou

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grouw /grou. Uitzonderingen in Grouw /grou;
 • Als uw werkgever in Grouw /grou bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grouw /grou aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grouw /grou gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grouw /grou niet geschikt voor uw werk in Grouw /grou of
 • u functioneert niet voldoende in Grouw /grou.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grouw /grou

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grouw /grou niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grouw /grou of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grouw /grou verblijft, dan mag uw werkgever in Grouw /grou u eveneens wel ontslaan.