Ontslag Grotel

Uw werkgever in Grotel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Grotel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Grotel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Grotel. Uw werkgever in Grotel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Grotel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Grotel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Grotel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Grotel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Grotel of met bevallingsverlof bent in Grotel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Grotel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Grotel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Grotel
 • Als u in Grotel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Grotel wilt opnemen;
 • Omdat u in Grotel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Grotel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Grotel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Grotel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Grotel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Grotel. Uitzonderingen in Grotel;
 • Als uw werkgever in Grotel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Grotel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Grotel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Grotel niet geschikt voor uw werk in Grotel of
 • u functioneert niet voldoende in Grotel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Grotel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Grotel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Grotel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Grotel verblijft, dan mag uw werkgever in Grotel u eveneens wel ontslaan.